Eindwedstrijd wo. middag biljarten 1 mei

Wo. middag 1 mei was de slotmiddag van seizoen 23/24 voor de woensdagmiddag wedstrijden. De opkomst over het seizoen was bijna 1000 deelnemers . De grote stijging zat vooral in de periode na 1 jan. Wellicht heeft dit te maken met het grotere saamhorigheidsgevoel dat is ontstaan nu de leden zelf meer moeten doen door het vertrek van de laatste horecapachter.

Onze secretaris / penningmeester Erik Lourens had voor iedereen een passend woordje.

De diverse prijzen werden gewonnen door Bindert Oegema, Jan de Vries, Gerrit Lettinga en de grote aanjager van het geheel, Klaas Timmerman. Deze won ook de wisselbeker die al sinds 1985 wordt uitgereikt.

Een geslaagd seizoen en hopelijk komt iedereen weer terug seizoen 24/25.

Plaats een reactie